Besøker Jernbanestasjonen

Her får Espedal junior sitte i lokomotivførerstolen. THG besøkte og fikk omvisning på Bergen Jernbanestasjon. Med gule refleksvester på krysset vi spor og tok turen til  Bane Nor på Tog-ledersentralen. Deretter fikk vi omvisning på et nytt Flirt motorvognsett, og så til Di 8702 som brukes til skiftetjenste og beredskapstog. V16 Caterpillar står i  loket. Videre bar det inn et i El 18 lok-førerhus og motorrom. Et fantastisk lok som også kjøres flere av som modell på THGs modelltoganlegg. 

Videre vandret vi til Mantena som har vedlikehold og service på NSBs rullende materiell. Etter omvisning der ble samling i 3. etasje på stasjonen. Her møtte vi representanter fra Railhope, Børge Salte, lokfører NSB i Stavanger og THG-medlem Øyvind Berge som opplæringsansvarlig i NSB. Der ble vi invitert til kaffe og nydelig hjemmebakt sjokoladekake. 

Deretter fikk vi høre en usminket, ærlig og sterk tros- og livshistorie fra Børge Salte om hans liv fra barndom av, personlige utfordringer, dysfunksjonelle vaner og følger, opplevelser i yrkeslivet som lokfører til et liv i dag med personlig frihet fra negativ atferd som han i dag nyter godt av. Railhope, tidligere Norsk Jernbanemisjon, er han i dag sterkt engasjert i. Organisasjonen har som målsetning å være til oppmuntring blant yrkeskolleger med å bringe personlige erfaringer gjennom ens selvopplevde historie til sine yrkeskolleger. 

For øvrig stor takk til Øyvind Berge, Børge Salte, personell på togledersentralen til Bane Nor, karene på verksted/lokstall hos Mantena og omvisning på togmateriell ved lokførerleder Tonny Hovland.

Nettadressen til Railhope er www.railhopenorge.com

Foto: Dag Henning Johnsen

Nyeste kommentarer

05.01 | 20:52

Hei jeg er ny og vil gjerne komme den 7 januar. Hva er adressen til dere? Jeg prøver meg på å bygge opp tog bane.

05.09 | 11:26

Hei, hvor er det mulig å få tekniske opplysninger om flåmsbanen?

11.10 | 13:37

open-source

02.10 | 07:02

calculating

Del denne siden