Sosialkomiteen i THG

Referat fra møte 1/23 i sosialkomiteen i THG

REFERAT 01.23 sosialkomiteen i THG  

 

Dato: 9 januar kl. 19:00 i THGs Klubblokaler.

Til stede: Arild F, Bjørn Otto, Geir A, Thorbjørn (kasserer)

 

Kveldsmat. Vafler, hot dogs, mandariner, varm/kald drikke.

Plussord

 

AGENDA

 

Gjennomgang referat fra forrige møte ved Bjørn Otto..

 

Evalueringer:

Julebord:

- Raskt fylt opp, venteliste. Booket om til Credo Cafe.

- Bra respons på betalingspurringer.

- Ny rekord med antall gjester, 46 personer.

- God kjøkken hjelp.

- Regnskap julebord: kr -750 

- Program: Quiz samles inn før kveldens gjest forteller sin tros- og livsfortelling.

 

-J usteringer basardrift: Forhåndstrukne vinnere leses opp i begynnelsen av basaren. De som er til stede av vinnere på forhåndskjøp, får sin gevinst levert på basaren. Så opprettholdes spenning og nerve på resten av basaren. Tidsbesparende.

Vedtak: Vinnere på forhåndssalg leses opp. Opprettholde spenning og tidsgevinst.

Ansvar: Basaransvarlige.

Trekning: Trekkes 10 numre utfra samme serie ( ihht styrevedtak)og legges inn på gevinstliste ved trekning av lapper med aktuelle trekte nr .som er levert fra trekningsprogram. 

Gir lik fordeling på vinnernummer og bank med nr for omtrekk.

Unngår 2 like nr. 

Basarplakat: Paul A har laget ny basarplakater.

- Stort behov for kjøkkenhjelp ved så mange gjester.

- Fint at folk kan kjøpe årer selv uten tilsyn med bemanning. Vipps and go.

- Kveldens gjest: Runes livs- og trosformidling. Kom inn på det sentrale evangelium. Veldig bra at det ble gått i dybden på det.

- Lokaler: Blir vi i Credo Cafe ved neste julebord også?

 

Klubbdager:

  • Utgår.

 

Kommende arrangement 2023:

Sosialt samvær - Ulsmåg 2023. Olsok fest?

Årsfest 2023:

Dato: 21 april. Merk dato. Både Konferanserom og credo cafe er booket. Så fort vi bikker 30 personer, så tar vi credo cafe. Det betinger at folk er kjappe med påmelding da Credo Service kan leie ut et av lokalene til andre kunder.

Meny: Betasuppe. Bruker kjøtt/saus/kraft fra julebord. Restinnkjøp.

Bruslager fra julebord mm. 

Kveldens gjest: 1: Geir Zachariassen 2) Kim Kristensen

Pris for fest: Medlemmer kr 0

Ikke-medlemmer kr 250?

 

Sommerfest : JA.

Dato:16. juni eller 9. juni. Forespørsel sendes av Geir A.

Pris: 2022 priser

Kveldens gjest: 1: Geir Zachariassen 2: Kim Kristensen

Meny: Fortsetter med sommermenyen vår.

Lokaler: Konferanserom eller Credo Cafe

 

20-årsjubileum i 2023. 

Skal vi ha jubileumsfest?

Vedtak: JA.

Lokaler:  Credo Cafe.

Ønsker om noe på festen: Stor jubileumskake med logo og 20 år.

Middagsmeny: Svinesteik med tilbehør er ønsket. Tradisjonell festmat.. Forespørre Kjøkkensjef Bjørn Holmvik om engasjement eller Delikat Catering.

Internbasar: Dekker opp husleie, eventuelt underskudd og kan gi overskudd til THG. Gevinster er pakket. Årer eller bonger.

Markering : Jubileumshefte. Redaksjon: Audun, Roy, Thorbjørn, Geir A +.Forespørres.

Billedkavalkade: Billedarkiv  hos medlemmer.

Andre forslag: Tidligere medlemmer, m fl, inviteres samt representanter fra ledelsen i Credo.

Kveldens gjest utgår.

Tiltak: Avholde fest i oktober, etter MJ-messen. THG 20 år.

Vedtak: Jubileumsfest.

 

Forslag sosiale samvær 2023:

Vinterfest: februar

Ala konsept som høstfest etter evaluering  og videreføring med kafesalg smørbrød med vår kafemeny?

Tiltak:

Vedtak: Utgår i 2023

Nyttårsfest på nyttårsaften. 

Vedtak: Jobbes videre med program utfra det fundament som var påbegynt.

Meny, underholdning, juletregang, kahoot, basar, julesanger.

Ingen skal behøve å sitte hjemme alene på Nyttårsaften. Ikke mer moro enn man lager selv.

 

Re: Praksis av vedtak ubrukt VP:

A: - Praksis pr. d.d. 2023: - Mottaker kontaktes etter 12 mnd. Informeres om innestående, vedtak og avklares om at VP omgjøres til årer på basar.

- Blir merket i rødt på VP skjema: Ihht. vedtak og avtale.

- Trekkes fra på omsetning av basar av kasserer.

B: Styrets forslag til årsmøte 2023 om å nedlegge ordning med VP for medlemmer på messer og sosiale arrangement. Ikke-medlemmer godtgjøres med VP.

Årsmøte får saken. Kasserer fremla regnskap for bruk av VP, hhv. kontant utbetalt og bruk av dem.

C: Det ventes på saksavklaring og skjema for kjøregodtgjørelse til og fra messer med last, varer, utstyr.

Status: Geir A. og Thorbjørn venter på tilsendt skjema fra saksansvarlig for utskrift og distribusjon for dem det gjelder i 2023.

Tidsfrist: Godt innenfor Hobbymessen. Ihht styrevedtak.

Oppdatert skjema 2024 kommer til den tid.

 

 

VP-vedtak i styremøte 06/22 til behandling i årsmøtet:

VP-ordning går til årsmøtet 2023.Hva mener sosialkomiteen om konsekvenser og insentiv som bortfaller? Vil det berøre frivillig innsats messekafé? 

Andre konsekvenser ved bruk til turer og sosiale arrangement?

Sosialkomiteen uttalelse:

Konsekvenser:

Sosialkomiteens anbefaling til årsmøtet: behandles av medlemmene i årsmøtet.

 

Styresak oppbemanning Basarkomité:

Styrevedtak: Nei. 

Spørsmål: Bør det etterlyses styrets begrunnelse for vedtak?

Et team på pakking, trekking, rigging, og/ logistikk, og arangement med basar. 

Anbefaling/anmodning til styret: Sosialkomiteen anmoder styret om å se på saken på nytt. Kommer opp på referatgjennomgang i styremøte 16. jan.

 

Saker til årsmøtet vedrørende sosialt:

-Valg på 4 medlem i sosialkomiteen

- Valg på sosialtillitsvalgt for ny 2 års periode. 

 

Dato neste møte: Før årsfest.

Nyeste kommentarer

Del denne siden