Lokomotivet kan kjøre først når lyset skifter fra rødt til grønt. Dette er en av finessene ved THGs modelltogutstilling på Kråkenes.