Lokomotiv DI 4 652 og EL 18 2243 blir her kjørt på Byggekvelden i Hobbygruppen fredag 22. mars. Bjørn Otto Hansen står bak spakene.  DI 4 652 blir kjørt på Nordlandsbanen og er det samme lokomotivet som ble vist på NrKs program "Nordlandsbanen".  EL 18 2243 kjøres på NSBs nett i Sør-Norge som Dovrebanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen. Noen lokomotiver er leid ut til Cargo nett.