Laszlo Kiss er eier av denne modellen av damplokomotivet.