Dette er en modell av et El-lokomotiv som NSB har brukt.