THG på Modelljernbanemessen 2023

Thorbjørn Pedersen viser frem et av THGs modelljernbaneanlegg på Modelljernbanemessen.

THG-medlem Frode Espedal med sitt miniatur modelltoganlegg som viser amerikansk prærielandskap.

Uten frivillige kunne ikke THG driftet messekafeen på Modelljernbanemessen. Her er noen av de frivillige som stiller opp.

Det er blitt registrert 1141 besøkende til årets Modelljernbanemesse i Turnhallen helgen i lutten av september. Messen hadde også besøk av avisene Hordaland og Fanaposten, så det er bare å følge med på hva de presenterer.

Teknisk Hobbygruppe var med som utstiller på Modelljernbanemessen 2023. Det har vært en fast tradisjon at klubben har stilt ut og driftet kafeen på messen, noe klubben påtok seg i år også. Messen er Norges største rene modelljernbanemesse og vil fortsatt legge stor vekt på modelljernbane. Det var i år mye fint å se på for både voksne og barn. Arrangementet er lagt opptil å være en hyggelig opplevelse for hele familien, samtidig som de spesielt interesserte skal finne det de er på jakt etter. 

Teknisk Hobbygruppes messekafé er populær og gir et godt økonomisk bidrag til klubbens drift. I bildet står Paul Arne og betjener kunder. 

Del denne siden