Ble ikke valgt inn i styret denne gangen heller! Men styre ble det!