Kjell forsøker å presentere årsregnskapet. Ikke store interessen fra medlemmer. Gjeesp!