Fra venstre Tom, nyvalgt styremedlem, Olav og Arild.