Fotoalbum

Lokomotivet Di 4 som går på Nordlandsbanen og Flåmsbana-toget El 17 kjører her ut fra stasjonen. Di 4 gikk en stund som testtog på Bergensbanen.

Det grønne lokomotivet El 17 som går på Flåmsbana. I bakgrunnen står BR 01 damp-lokomotivet.

Togfører Torstein kjører Lego-toget sitt.

Her kjører barnebarnet til Thorbjørn, togfører Torstein, Lego-tog på Jernbanemessen.

Et BR 01 damplokomotiv gikk som passasjertog i Tyskland. Passasjerlokomotivet hadde større drivhjul enn godslokomotivet, dette for å oppnå høyere fart. I bakgrunnen står Di 4 og Flåmsbana-toget El 17.

Nok en modelljernbane på Jernbanemessen. Dette var ikke THGs bane.

Multrippel Taigatrummel-lokomotiv som går i Ukraina og Romania.

En ung togfører styrer trafikken på THGs modelljernbane.

Her er noen bilder fra THGs to stander på Jernbanemessen 2013. Tom David Thorsen og  Thorbjørn Pedersen har tatt noen bilder fra  H0- og Lego-anlegget til THG.