En fantastisk stilstudie av THG-medlemmer fra broen foran Haupbahnhof i Hamburg. Her kommer alle S-,U-, lokal- og regionaltog inn eller ut.