Hamburg har et nydelig rådhus. Ikke verst de karene i forgrunnen heller.