På "Stadrundfart" helt fremme i åpen buss har vi god oversikt.