Bryggen ble stengt for biltrafikk under deler av Fjordsteam, men likevel valgte de fleste å holde seg på fortauet og bruke fotgjengerfeltet.