En tidligere redningsbåt fra en av fergene på Vestlandet.