Her står Ørjan Berge til venstre med full kontroll på styrespakene og med klubbmedlemmene Laszlo Kiss og Ernst Clemet i bakgrunnen.