Aktivitetsplan THG sommer2022

I sommer vil det bli åpning for klubbkvelder i THGs lokaler på Kråkenes. Er det 5 eller flere som vil samles, vil det være åpent for klubbkvelder.

Fredag 22. juli kl. 19:00 inviterer THG til klubbkveld. Meld fra om du kommer slik at innkjøp av mat kan tilpasses antallet som kommer på klubbkvelden.

Fredag 29. juli er det planer om å feire Olsok med sommergrill på Ulsmåg. Mer informasjon kommer.

Bergen 4.-7. august: THG blir med på festlige dager i Bergen 4.-7. august. Fjordsteam 2022 byr på kultur, nostalgi og folkefest. Her blir det klenodier på sjø og land: veteranfartøyer, dampkjøretøyer, veteranbiler – busser og brannbiler, motorer, dampkjøretøyer, landbruksmaskiner, militærkjøretøyer, veteranfly. Medlemmer i klubben går sammen og opplever folkefesten i august. Nærmere informasjon kommer. Oppmøte lørdag 6. august  kl 10:00 ved "Den blå steinen" der vi sammen kan være med på folkefesten.

Søndag 14. august deltar THG på Bergen Heritage Tour: En rundreise som starter med "Gamle Dampen" fra byen til Garnes, tog fra Garnes til Midtun og buss fra 50-tallet som kjører fra Midtun til sentrum.Ved bestilling: Velg rundtur båt-tog-buss.http://www.visitbergen.co

Søndag 21. august er det aktivitetssøndag i Credokirken, sidesal 1. Aktiviteter og stands med høstbasar. THG deltar fra kl 12:30. Det blir også åpen Credo Café.

Fredag 9. september kl. 19:00 er det høstfest i Credo Café. THG har invitert Willy Ludvigsen vil presentere Mission Aviation Fellowship (MAF) for THG. Åpen cafe: Salg av smørbrød, kaffe, kaker og mineralvann. http://www.maf.no

MJ-messen arrangeres helgen 24.-25. september. Her vil THG delta med det klubben har ressurser til:  mjmessen.no

THG etterlyser personer i klubben som kan gå inn og ta ansvar for byggekvelder. I dag har Geir Asle mye og stort ansvar. Vi trenger flere i klubben som er med og tar ansvar. Har du anledning og energi, meld deg.