Aktivitetsplan THG vinter-vår 2021

Fredag 12. mars er det komlefest i konferansesalen i Credohuset. Siden det bare er 10 deltakere på grunn av smittevernreglene, vil klubben komme tilbake til at flere kan melde seg på om regjeringen lemper på smittevernreglene! 
 
Fredag 19. mars kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Meld ifra til Geir Asle om du kommer slik at du er sikret plass på klubbkvelden.  Klubben kjører nå med opptil 10 deltakere på klubbkveldene, dette gjør klubben for å rette seg etter smittevernbestemmelsene. 
 
Fredag 26. mars kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Meld ifra til Geir Asle om du kommer slik at du er sikret plass på klubbkvelden.  Klubben kjører nå med opptil 10 deltakere på klubbkveldene, dette gjør klubben for å rette seg etter smittevernbestemmelsene.
 
Fredag 16. april: årsmøtet og -festen.
 
THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.