Byggekvelder i Hobbygruppen 2019

11. oktober kl. 19.00 er det åpent hus i THGs lokaler på Kråkenes. Du som ikke er medlem er hjertelig velkommen til å besøke klubben denne dagen. Gi tilbakemelding om ditt besøk på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.
 
18. oktober kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
30. oktober kl. 19.00 er det skipsbesøk på MS «Gann» på Tollboden. Turleder er Geir Asle.
 
31. oktober stiller THG med stands på Hallo Venn.
 
1.-2. november vil THG ha utstilling på Oasen kjøpesenter. Stands, loddsalg og aktivitet.
 
1. november kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
8. november kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
15. november kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
22. november kl. 19.00 er det juledugnad i THGs lokaler.
 
29. november er det rigging til julemarked.
 
30. november-1. desember er det julemarked i Credokirken.
 
6. desember er foreslått til dato for årets julebord.
 
13. desember kl. 19.00 arrangeres THGs julebord. Sett av datoen allerede nå. 
 
27. desember kl. 19.00 er det romjulstreff i THGs lokaler på Kråkenes.
 
THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.