Byggekvelder i Hobbygruppen 2019

Fredag 26. april kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
Mandag 29. april er det sosialkomitémøte.
 
Sommerfesten er lagt til fredag 21. juni.
 
THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.