Byggekvelder i Hobbygruppen 2018

Dersom ønskelig med byggekvelder fredager i sommer, så er det ikke noe til hinder for det. 
Resterende fredager i juni, juli og frem til oppstart i august, unntatt 13. juli med Sommertreff, er det adgang til THGs lokaler.
 
29. juni er det trekning av loddbøker på vårbasaren.
 
Fredag 13. juli er det sommertreff i lokalene til THG.
 
Lørdag 4. august tar Arild F. THG med på Fjordsteam i Bergen. Er du hjemme, så ta turen på denne folkefesten.
 
29.-30. september. Modelljernbanemessen.
 
Fredag 5. oktober fyller THG 15 år. Skal vi feire oss selv denne dagen?
 

THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.