Aktivitetsplan THG sommer 2021

Fredag 23. juli kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Velkommen!

Fredag 30. juli kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Velkommen!

Lørdag 7. august har THG planlagt en utflukt med buss for medlemmer og venner. Turen går til Undredal, Flåm, Aurland og Stegasteinen. Les egen artikkel om turen.

Fredag 20. august er det årsmøte og årsfest i THG. 

THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.