Aktivitetsplan THG høst 2021

Onsdag 5. januar kl. 10:00 er det klubbdag i THG-lokalet. Den som har anledning er velkommen til klubblokalene.  Myndighetene har igjen satt begrensninger i antall personer samlet i ett lokale. Klubben kan ha maksimum 10 personer samlet til klubbdag, og de som kommer må melde på sms til Geir Asle.

Fredag 7. januar kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Enkel bevertning, fellesskap og hobbyarbeid. Myndighetene har igjen satt begrensninger i antall personer samlet i ett lokale. Klubben kan ha maksimum 10 personer samlet til klubbkveld, og de som kommer må melde på sms til Geir Asle.

Onsdag 12. januar kl. 10:00 er det klubbdag i THG-lokalet. Den som har anledning er velkommen til klubblokalene.  Myndighetene har igjen satt begrensninger i antall personer samlet i ett lokale. Klubben kan ha maksimum 10 personer samlet til klubbdag, og de som kommer må melde på sms til Geir Asle.

Onsdag 12. januar er det planlagt skipsbesøk om bord på MS «Gann». Informasjon kommer når tur er endelig avklart rundt smitteforhold.

Fredag 14. januar kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Enkel bevertning, fellesskap og hobbyarbeid. Myndighetene har igjen satt begrensninger i antall personer samlet i ett lokale. Klubben kan ha maksimum 10 personer samlet til klubbkveld, og de som kommer må melde på sms til Geir Asle.

Onsdag 19. januar kl. 10:00 er det klubbdag i THG-lokalet. Den som har anledning er velkommen til klubblokalene.  Myndighetene har igjen satt begrensninger i antall personer samlet i ett lokale. Klubben kan ha maksimum 10 personer samlet til klubbdag, og de som kommer må melde på sms til Geir Asle.

Fredag 21. januar kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Enkel bevertning, fellesskap og hobbyarbeid. Myndighetene har igjen satt begrensninger i antall personer samlet i ett lokale. Klubben kan ha maksimum 10 personer samlet til klubbkveld, og de som kommer må melde på sms til Geir Asle.

Onsdag 26. januar kl. 10:00 er det klubbdag i THG-lokalet. Den som har anledning er velkommen til klubblokalene.  Myndighetene har igjen satt begrensninger i antall personer samlet i ett lokale. Klubben kan ha maksimum 10 personer samlet til klubbdag, og de som kommer må melde på sms til Geir Asle.

Fredag 28. januar kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Enkel bevertning, fellesskap og hobbyarbeid. Myndighetene har igjen satt begrensninger i antall personer samlet i ett lokale. Klubben kan ha maksimum 10 personer samlet til klubbkveld, og de som kommer må melde på sms til Geir Asle.

THG etterlyser personer i klubben som kan gå inn og ta ansvar for byggekvelder. I dag har Geir Asle mye og stort ansvar. Vi trenger flere i klubben som er med og tar ansvar. Har du anledning og energi, meld deg.

THG etterlyser personer i klubben som kan gå inn og ta ansvar for byggekvelder. I dag har Geir Asle mye og stort ansvar. Vi trenger flere i klubben som er med og tar ansvar. Har du anledning og energi, meld deg.