Aktivitetsplan THG høst 2021

Onsdag 8. september kl. 10.00 er det klubbdag i lokalene til THG. Dette er et nytt tilbud klubben kommer med for dem som ønsker å treffes på dagtid. Enkel bevertning, fellesskap og hobbyarbeid. På melding til Geir Asle på tlf. 48208863.

Onsdag 22. september kl. 10.00 er det klubbdag i lokalene til THG. Dette er et nytt tilbud klubben kommer med for dem som ønsker å treffes på dagtid. Enkel bevertning, fellesskap og hobbyarbeid. På melding til Geir Asle på tlf. 48208863.

Fredag 24. september vil THGs medlemmer gjøre klart for MJ-messen i Turnhallen på Slettebakken. Klubben må rigge til messekafé og stands.

25.-26. september: Modelljernbanemessen i Turnhallen på Slettebakken.THG er med på Modelljernbanemessen helgen 25.-26. september. Vi vil være med på utstilling og organisere og drifte kafeteria.

Onsdag 29. september kl. 10.00 er det klubbdag i lokalene til THG. Dette er et nytt tilbud klubben kommer med for dem som ønsker å treffes på dagtid. Enkel bevertning, fellesskap og hobbyarbeid. På melding til Geir Asle på tlf. 48208863.

Fredag 1. oktober kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Enkel bevertning, fellesskap og hobbyarbeid.  På melding til Geir Asle på tlf. 48208863.

På grunn av strenge smittevernregler opererer THG med plass til 10 personer på klubbkveldene med én meters avstand mellom hver enkelt. Hver fredag er det klubbkvelder i THG-lokalet. De som vil være med på klubbkvelder, må melde fra til Geir Asle for å få plass. Dette gjør klubben for å rette seg etter smittevernbestemmelsene. 

THG etterlyser personer i klubben som kan gå inn og ta ansvar for byggekvelder. I dag har Geir Asle mye og stort ansvar. Vi trenger flere i klubben som er med og tar ansvar. Har du anledning og energi, meld deg.

THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.