Aktivitetsplan THG høst 2020

Fredag 13. november kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Det er ingen påmelding til klubbkvelden, men de første 7 som kommer får plass rundt bordet. De neste 3 må sitte litt lenger unna. Videre utover klubbkvelden er det plass til maksimum 20 personer i hele THG-lokalet med minimum 1 meter avstand. Dette gjør klubben for å rette seg etter smittevernbestemmelsene.
 
Fredag 20. november kl. 19.00 er det klubbkveld i THGs lokaler på Kråkenes. Det er ingen påmelding til klubbkvelden, men de første 7 som kommer får plass rundt bordet. De neste 3 må sitte litt lenger unna. Videre utover klubbkvelden er det plass til maksimum 20 personer i hele THG-lokalet med minimum 1 meter avstand. Dette gjør klubben for å rette seg etter smittevernbestemmelsene.
 
fredag 27. november arrangerer THG julebord. Påmeldingen er allerede i gang. Meld fra til Geir Asle om du vil være med.
 
THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.