Byggekvelder i Hobbygruppen 2019

16. august kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes. 
 
19. august har THGs sosialkomité sammenkomst. 
 
23. august kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes. 
 
26. august er det styremøte 03.19 i THG. 
 
30. august kl. 19.00 er det åpent hus i THGs lokaler på Kråkenes. Her er du velkommen som ikke er medlem av klubben, meld din interesse til Geir Asle.  Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.
 
6. september kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
13. september kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes. 
 
20. september kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes. 
 
27. september kl. 19.00 er det rigging til Modelljernbanemessen 2019.
 
28.-29. september arrangeres Modelljernbanemessen i Turnhallen bak Bergenshallen. THG drifter messekafé. Her vil det være behov for 40 frivillige til transport, logistikk, stands, mj-anlegg, kafeteria og kjøkken. Se også http://www.mjmessen.no/
 
4. oktober kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes. 
 
11. oktober kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
18. oktober kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
30. oktober kl. 19.00 er det skipsbesøk på MS «Gann» på Tollboden. Turleder er Geir Asle.
 
31. oktober stiller THG med stands på Hallo Venn.
 
1.-2. november vil THG ha utstilling på Oasen kjøpesenter. Stands, loddsalg og aktivitet.
 
1. november kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
8. november kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
15. november kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes.
 
22. november kl. 19.00 er det juledugnad i THGs lokaler.
 
29. november er det rigging til julemarked.
 
30. november-1. desember er det julemarked i Credokirken.
 
6. desember er foreslått til dato for årets julebord.
 
13. desember kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes. 
 
27. desember kl. 19.00 er det romjulstreff i THGs lokaler på Kråkenes.
 
THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.