Byggekvelder i Hobbygruppen 2018

Fredag 16. februar kl. 19.00 er det åpent hus i THGs klubblokaler. Du er hjertelig velkommen til  en god kvelds og omvisning i klubblokalet. Kontakt Geir Asle på tlf. 48208863 om du ønsker å besøke klubben.

Fredag 23. februar kl. 19.00 er det byggekveld i THGs lokaler på Kråkenes. Bli med på byggekveld med kveldsmat og sosial samling.

Fredag 9. mars er det årsmøte med Årsfest i Credo konferanserom. 

Lørdag 17. mars er det bønesdagen i Bønes Kirke.

THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.