Aktivitetsplan THG vår 2020

Fredag 29. mai kl. 19.00 er det byggekveld. Selv om regjeringen har lettet på de strenge kravenen om å komme sammen, så vil THG følge opp og regulere antall som kan være samlet i klubblokalene til enhver tid. Men vil du være med på byggekveld, så meld ifra til Geir Asle. Ses!
 
Fredag 5. juni kl. 19.00 er det byggekveld. Selv om regjeringen har lettet på de strenge kravenen om å komme sammen, så vil THG følge opp og regulere antall som kan være samlet i klubblokalene til enhver tid. Men vil du være med på byggekveld, så meld ifra til Geir Asle. Ses!
 
Fredag 12. juni er det byggekveld. Selv om regjeringen har lettet på de strenge kravenen om å komme sammen, så vil THG følge opp og regulere antall som kan være samlet i klubblokalene til enhver tid. Men vil du være med på byggekveld, så meld ifra til Geir Asle. Ses!
 
 
THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.