Aktivitetsplan THG høst 2020

Fredag 25. september kl. 19.00 er det byggekveld med åpent hus i THGs lokaler på Kråkenes. Det er satt et tak på maksimum 7 medlemmer til stede i lokalet til enhver tid, derfor er det påmelding til Geir Asle om du vil være med. 

Modelljernbanemessen helgen 26.-27. september
 går ut. På grunn av fare for koronasmitte er det innført strenge restriksjoner på store forsamlinger. Det er ikke økonomisk forsvarlig å gjennomføre denne messen derfor har Norsk Jernbaneklubb, Bergen avlyst arrangementet.
 
Fredag 23. oktober er det planglagt høstfest. Det er ennå ikke startet registrering av påmeldte til festen.
 
Lørdag 31. oktober skal THG ha stand på kjøpesenteret Oasen. Klubben stiller med modelljernbane og regner med godt salg for høstbasaren.
 
THG arrangerer ofte åpent hus for besøkende. Til dere som inviteres som gjester, så trenger vi tilbakemelding mht. ditt besøk. Svar kan gjøres på sms til Geir Asle mob 48208863. Du får bevertning, omvisning, informasjon og kontakt.