Stor-grossist i premier fra basaren. Alltid noen som har hellet med seg på festene.