Ved det lille bordet går samtalen uten pustepause.