Kasserer Thorbjørn har full oversikt over THGs inntekter og utgifter.