Formannen i THGs styre leder årsmøtet med stor ro.