Livs og troshistorie: Rolf Dale

Rolf Dale, på bildet, delte også sin tros- og livshistorie på festen. Han fortalte hvordan han gjennom mange år likte livet han levde med blant annet bruk av rusmidler, og ikke ville ha noe med Gud å gjøre. Da han var noen og tjue år fikk han likevel en opplevelse av Gud. Det skulle gli hen og ta 18 år før han fikk et nytt gjennombrudd med Gud. Selv om han i denne perioden ikke levde med Gud, så opplevde han likevel at Gud etterjaget ham med sin kjærlighet. Gud er kjærlig og gir deg ikke opp selv om man vender Gud ryggen. Rolf er takknemlig for det Gud har gitt ham og skjønner at Gud bare har gode tanker for ham, tanker til fremtid og håp. Dette kan være nyttig å vite for andre som i mange år har vendt Gud ryggen. Gud etterjager deg likevel med sin kjærlighet.

Livs og troshistorie: Olav Sollid

På THGs årsmøte og årsfest 2018 delte Olav Sollid (bildet) sin livs- og troshistorie. Han brukte lang tid på å fortelle sin historie. Men det var ikke ett minutt for langt. De som var til stede satt helt stille i bortimot én time. Det var en god og dyptgripende historie om et levd liv, på godt og vondt. Det var fantastisk å høre Olav fortelle på sin måte hvordan han kom ut av en dyp krise og sterk angst. Historien blir ikke gjenfortalt her, men THG kan røpe så mye at Guds Ord og Guds inngripen var helt avgjørende for å bli satt i frihet. Flere slike historier vil vi gjerne høre i THG. THG er ikke bare en klubb for modelltog, -bil, -båt og RC-biler. Her er også mange som beveger seg på dypt vann med Gud.