Her deler Edmund G. fra sin tros- og livshistorie.